Please make sure that the people are real and well identified before pay anyone. we kamkaru.com does not take any responsibility of advertisers. By using our firm you are agree to our Terms of services

ඔබ මුදල් හුවමාරු කරගැනීමට පෙර පුද්ගලයන් නිවැරදිව තහවුරු කරගැනීමටත් හදුනාගැනීමටත් කටයුතු කරන්න. අප විසින් මෙහි දැන්වීම් පල කරන කිසිවෙකු සම්බන්ධයෙන් වගකීමක් දරන්නේ නැත. අප වෙබඩවිය හරහා බාහිර පාර්ශ්ව සමග කටයුතු කිරීමේදී ඔබ විසින් සියලු වගකීම් දරන බවට ඔබ එකගවීඇත.